Säkerhetsinformation

OXNÖ ÖVRE HUSVAGSFÖRENING

VID BRAND-/NÖDLÄGE

 1. Hjälp den/dom som är i fara.
 2. Ring 112 för att larma
 3. Medverka i släckningsarbetet tills utryckningsfordon anländer.
 4. Någon möter utryckningsfordon vid vägen och låser upp bommen och visar vägen till
  olycksplatsen.
 5. Om helikopter är larmad, ange LATITUD N 59 °048 LONGITUD E0 18 °1326 som
  är landningsplats. Det är på gräsplanen vid badplatsen.
 6. Om helikopter är larmad, möt upp och markera landningsplatsen.
  DAGTID: Markera platsen väl – vinka med t.ex. en handduk.
  NATTETID: Markera platsen t.ex. med en bil med varningsblinkers på och helljus
  riktade mot landningsplatsen, eller stå på landningsplatsen och lys med en ficklampa
  tills ni har kontakt med helikoptern. Visa sedan vägen till olycksplatsen,
  räddningspersonalen ska om möjligt transporteras i bil.

ELDNINGSPLATSER / GRILLAR

Den som tänder elden ansvarar även för att den släcks, eller lämnar över ansvaret till någon
annan på platsen.

DEFIBRILLATOR / HJÄRTSTARTARE

finns på campingen i förrådet där ena frysen står, vid övre grillplatsen. På insidan av dörren
finns förteckning över vilka som gått HLR- och defibrillator-utbildning. Apparaten är
självinstruerande och kan användas av vem som helst. Men det kan vara bra att någon som
gått utbildningen också är med.

ALLMÄN INFO

Brandförsvarsmyndigheterna rekommenderar att VARJE husvags ska vara utrustad med en
brandvarnare samt gärna också brandsläckare.
Av säkerhetsskäl får brandfarliga vätskor, t.ex. bensin EJ förvaras i tältet eller under
husvagnen. Ska förvaras i bensinskåpet vid boulebanan.
Vid frågor om detta, kontakta Styrelsen.