GDPR

GDPR
Stockholms Husvagnsklubb Oxnö Övre

Personliga uppgifter hanteras enligt GDPR (General Data Protection Regulation)

 

Personuppgiftsansvarig

Samtycket begärs in av Stockholmshusvagnsklubbs styrelse. Stockholmshusvagnsklubb är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för samtycket.

 

Vilka personuppgifter kommer att behandlas?

Namn, telefonnummer, E-postadress, adress, platsnummer, antal år som medlem, kvitterade nycklar.

 

Syftet?

Medlemslista för styrelsen och medlemmar, platskartläggning och planering, debitering av el och avgifter, säkerhetsrelaterade aktiviteter ex. gasoltester, nyckelkvittenser, jubilarer, protokoll.

 

Hur kommer personuppgifterna att behandlas?

Uppgifter kommer ej att spridas utan samtycke och enbart när information behöver delges.

 

Hur länge kommer personuppgifterna att behandlas?

1 år och uppgifterna revideras varje kalenderår inför kommande säsong av styrelsen. Inaktuell information raderas.

 

Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter. Återkallande av samtycke sker genom att kontakta styrelsen.