Styrelsen mm

Stockholms Husvagnsklubb Oxnö Övre   Uppdaterad: 2020-04-05

Styrelsen 2019


Ordförande   2 år

Claes Sävqvist                               070 714 84 25    claessavqvist@hotmail.com


Vice Ordförande 1 år

Mathias Gilljam                             070 951 24 62    mathias_gilljam@hotmail.com


Kassör 1 år

Anki Rydh                                      070 744 01 08    anki_rydh@yahoo.se


Sekreterare & Platsansvarig 2 år

Thomas Nihlbark, plats 12             070 395 23 43    087775010@telia.com


Bryggansvariga 2 år

Stefan Nylen, plats 57                   070 091 40 36    stefannylletnylen@gmail.com


Suppleant  2 år             

Robin Fredriksson, plats 56           076 129 07 56    robin.fredriksson@hotmail.com


Suppleant   1 år

Pierre Fredriksson, plats 47          070 108 99 69    pierre.fredriksson@hotmail.com


Revisorer  2 år

Malin Nihlbark, plats 40                070 735 77 90    malin_nihlbark@hotmail.com


Seija Ström, plats 60                     073 310 01 43    seija.strom@comhem.seValberedning 2019

Valberedarna 1 år ( av 1 år)


Tania Isberg, plats 45                     070 392 64 57    tania@oldenburg.se (sammankallande)


Thomas Ek, plats 07                        070 816 52 63   


Kurre Gästgifvars, plats 30            070 622 99 42    kurre.gastgifvars@teliasonera.com
Områdesansvariga

Skötsel av Övre och Nedre WC       

Tompa Engen, plats 11


Ansvarig för trädgårdsmaskiner              

Conny Dahlgren, plats 22                076 525 26 23 

Meddela om någon av maskinerna går sönder eller är trasiga.

                          

Duschar 

Alla som nyttjar duschen skall efter avslutad besök göra rent efter sig duschen.


Hemsida

Lotta Niklasson, plats 22
Ändrade kontaktuppgifter?

Glöm inte meddela om du flyttar, byter telefonnummer eller E-post. 


Kontakta platsansvarig Thomas Nihlbark, plats 12, E-post 087775010@telia.com eller

Kassör, Anki Rydh plats 38, E-post anki_rydh@yahoo.se