Styrelsen mm

Stockholms Husvagnsklubb

Oxnö Övre

Uppdaterad 2019-07-05                 

Styrelsen 2019


Ordförande   2 år

Claes Sävqvist, plats 5                 070 714 84 25      claessavqvist@hotmail.com


Vice Ordförande 1 år

Mathias Gilljam                             070 951 24 62        mathias_gilljam@hotmail.com


Kassör 1 år

Anki Rydh                                      070 744 01 08      anki_rydh@yahoo.se


Sekreterare & Platsansvarig 2 år

Thomas Nihlbark, plats 12             070 395 23 43    087775010@telia.com


Bryggansvariga 2 år

Stefan Nylen, plats 56                   070 091 40 36    stefannylletnylen@gmail.com


Suppleant  2 år             

Robin Fredriksson, plats 54           070 239 91 23    robin.fredriksson@hotmail.com


Suppleant   1 år

Pierre Fredriksson, plats 58          070 108 99 69      pierre.fredriksson@hotmail.com


Revisorer  2 år

Malin Nihlbark, plats 40                070 735 77 90      malin_nihlbark@hotmail.com


Seija Ström, plats 60                     073 310 01 43      seija.strom@comhem.seValberedning 2019

Valberedarna 1 år ( av 1 år)


Tania Isberg, plats 45                     070 392 64 57                tania@oldenburg.se

(sammankallande)


Thomas Ek, plats 07                        070 816 52 63   


Kurre Gästgifvars, plats 30             070 622 99 42  kurre.gastgifvars@teliasonera.com


Skötsel av Övre och Nedre WC

Tompa Engen, plats 11


Ansvarig för trädårdsmaskiner         076 525 26 23

Conny Dahlgren

Meddela om någon av maskinerna går sönder eller är trasiga.

                          

Duschar 

Alla som nyttjar duschen skall efter avslutad besök göra rent efter sig  duschen.


Glöm inte meddela om du flyttar, byter telefonnummer eller E-mail.

Kontakta platsansvarig; Thomas, plats 12 E-mail: 087775010@telia.com eller kassör, Anki Rydh, plats 38 E-mail : anki_rydh@yahoo.se