Vatten

Stockholms Husvagnsklubb

Oxnö Övre

Uppdaterad 2019-09-30

OBS! vattnet är ok igen!  


Uppmaning - Spara vatten!

Det är mycket låga grundvattennivåer i hela Stockholms skärgård. Det beror dels på den varma och torra sommaren förra året men även på grund av att det har varit ytterst lite nederbörd under följande höst, vinter och vår. Påfyllnaden av redan låga grundvattennivåer har varit nästan obefintlig.


I våra brunnar finns risk för saltvatteninträngning från relikt saltvatten, det vill säga gammalt saltvatten från tiden då platsen var täckt av salt hav. Om saltvatten kommer in i en grundvattentäkt är vattnet otjänligt som dricksvatten under lång tid framöver.


För att undvika att våra brunnar sinar måste vi nu vara försiktiga med vattenuttagen. Vi vill nu uppmana DIG att tänka på hur vattnet används och vad just du kan göra för att förebygga att vattnet tar slut.


// Skärgårdsstiftelsen

Juni 2019

Dricksvattenkontroll 2019