Avgifter

Stockholms Husvagnsklubb

Oxnö Övre

Uppdaterad 2019-09-30


Medlemmar - Avgifter 2019


Bokningsavgiften

Avgiften 1000 kr skall betalas senast 31 januari 2019.

Bokningavgiften  är bindande och återbetalas ej vid flytt från campingen.


Campingavgiften

Den totala avgiften 11.800kr för år 2019 skall vara betald senast 31 mars 2019. 11.600 kr +  gasolavgiften 200 kr = 11.800 kr (inkl. 1000 kr bokningsavgift)

 

Båtavgifter och eventuella övriga avgifter betalas även dom senast 31 mars.


Båtavgift

Sommartid 300 kr och vintertid  200 kr inbetalas senast 31 mars 2019. 


Gasoltestavgift

Beloppet 200kr  inbetalas senast 31 mars 2019.

Utförs egen gasoltest skall intyg uppvisas till kassör.


Delbetalning

Valmöjligehet finns att betala hela avgiften på en gång eller dela upp betalningen

under perioden januari -augusti 2019 med minst 1.475 kr/månad.

Vill du delbetala kontakta Anki Rydh (E-mail: anki_rydh@yahoo.se) för överenskommelse.


El-avgift

Avläsning (sker 3  gånger per år)

 

Städavgift

600 kr / säsong  och gäller de som ej var med och städade 2019

Styrkt arbetsrapport skall vara inlämnad senast i september 2019.

 

Nya medlemmar

1000 kr uttages vid inflyttning första året.

 

Nyckel till bom/dusch : 200 kr / st.   

Nyckel till el-skåp eller låsta utrymmen inom campingen: 75 kr / st.


Besökare

Besök av gäst med båt : 150 kr / dygn exkl. el.

 

Besök av gäst med husvagns eller husbil : 200 kr /dygn exkl. el.


Köavgift

Intresserad av plats kontakta platsansvarig eller någon i styrelsen.

150 kr/ år är bindande i väntan på plats.


Övrigt

Endast tillfällig elanvändning : 70kr / dygn.


Inbetalning görs till PG 217896-0